Hallinnollinen vastuu

Yhtiön kehittyminen kestävästi edellyttää taloudellista ja hallinnollista vastuullisuutta sekä vakautta.

Ilves haluaa olla hyvä yrityskansalainen ja hoitaa aina veronsa ja työntekijämaksunsa asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että toimimme ennakoitavasti ja reilusti yrityskumppaneitamme kohtaan.

Ilves pyrkii jatkuvaan kasvuun ja kannattavuuteen, huomioiden kuitenkin urheilullisen menestyksen tuomat kausivaihtelut taloudelliseen tulokseen.

Organisaatiossamme hyvä hallintotapa sekä johtamisjärjestelmä toimivat perustana vastuulliselle toiminnalle.

Toiminnan vakaus

Urheiluseuran vakaus luo turvaa tulevaisuudelle. Haluamme olla suunnannäyttäjä urheiluseurana myös 50 vuoden päästä.

Taloudellinen vakaus on keskeistä sekä seuran pitkäaikaisen menestyksen että seuran kestävän kehityksen kannalta. Ilveksessä pyritään aina kestäviin ratkaisuihin organisaatiota kehitettäessä, niin omistajuuden, hallituskokoonpanon kuin johtamisrakenteenkin suhteen. Kehitämme jatkuvasti hyvää ja läpinäkyvää hallintotapaa. Hyvä hallinto mahdollistaa jatkuvan urheilullisen menestyksen.

Kasvu ja kannattavuus ovat strategiamme kulmakiviä. Hallinnollisesti ja taloudellisesti vakaa Ilves on liikevaihdoltaan kasvava ja kannattava urheiluseura. Positiivinen taloudellinen kehitys antaa meille mahdollisuudet olla entistä kilpailukykyisempi urheiluseura, sekä aktiivinen ja vastuullinen toimija omassa toimintaympäristössämme.

1 M€
Tutustu Ilveksen talouden tunnuslukuihin

Hyvä yrityskansalaisuus

Ilves haluaa olla yritysasiakkailleen kumppani, josta on asiakkaiden liiketoiminnalle mitattavaa hyötyä. Toimimme kumppaneitamme kohtaan vastuullisesti ja odotamme myös yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan Ilveksen vastuullisuuden periaatteisiin.

Ilves asettaa esimerkin vastuullisena työnantajana, tunnustaen työyhteisön monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkityksen. Seura ei ainoastaan noudata näitä periaatteita, vaan pyrkii aktiivisesti edistämään niitä kaikessa toiminnassaan. Olemme sitoutuneet luomaan työympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee arvostuksensa ja missä jokaisella on mahdollisuus menestyä ja kehittyä. Tunnistamme vastuullisen työnantajan maineen ei vain velvollisuutena, vaan myös etuoikeutena, joka on ansaittava päivittäin – työntekijöidemme hyvinvoinnin, ammatillisen kasvun ja työelämän laadun kautta)