Sosiaalinen vastuu

Ilves on yhteisö, joka seisoo vahvasti vastuullisuuden periaatteiden takana. Meille paikallisuus merkitsee yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista siihen ympäristöön, joka tekee meistä sen, mitä olemme.

Yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus näkyy kaikessa Ilves-perheen toiminnassa. Junioritoiminta, yksilöiden kehittyminen ja hyvinvointi sekä positiivisen ja yhteisöllisen kannattajakulttuurin mahdollistaminen ovat sosiaalisen vastuun painopistealueitamme. Olemme sitoutuneet torjumaan kaikenlaista syrjintää ja edistämään avoimuutta.

Ilves-perhe on meille sydämen asia, jossa kannattajien ja yhteisön vastuullisuus muodostaa joukkueemme ytimen.

Paikallisuus

Ilves on enemmän kuin pelkkä urheiluseura; se on sydämen syke kotikaupungilleen, paikallisen yhteisön voima ja ylpeydenaihe. Seuran juuret syventyvät paikallisuuteen – olemme omistautuneet liikuttamaan tuhansia ihmisiä ja olemme sitoutuneet paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseen.

Paikallisuus on meille vastuuta: se on jatkuvaa sitoutumista, tuen antamista ja yhteistyötä paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa, mikä näkyy kaikessa, mitä teemme – kaukalossa ja sen ulkopuolella. Ilveksen sydän lyö yhtä tahtia kotikaupunkinsa kanssa.

Ilveksellä on suuri Pirkanmaan elinkeinoelämää kiihdyttävä vaikutus. Ilves ei vain tuo alueelle suoraa taloudellista hyötyä, vaan myös vahvistaa välillisesti yhteisön elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Yksi ottelutapahtuma työllistää välillisesti yli 200 henkilöä.

Tavoitteemme on käyttää mahdollisimman paljon paikallisia palveluita ja mahdollistaa alueelle muuta liiketoimintaa.

1%
Paikallisia toimittajia
Yli 1 htp
Yhden ottelutapahtuman työllistävä vaikutus

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Ilves tunnustaa monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon olevan keskeisiä peruspilareita, jotka kantavat seuran toimintaa ja muokkaavat sen kulttuuria. Meille monimuotoisuus tarkoittaa rikkautta erilaisissa persoonallisuuksissa, taustoissa ja näkemyksissä, jotka tuovat syvyyttä ja laajuutta toimintaamme.

Ilves pyrkii aktiivisesti kehittämään omaa toimintaansa sekä ottelutapahtumaa siihen suuntaan, että se puhuttelee laajempaa yleisöä.

Yhdenvertaisuus on periaate, jonka mukaan jokainen yhteisömme jäsen on arvokas ja ansaitsee tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Tasa-arvo on taas sitoutumistamme varmistaa, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa, kasvaa ja edetä urallaan. Nämä arvot eivät ole vain sanoja paperilla, vaan ne ovat eläviä käytäntöjä, jotka näkyvät päivittäisessä työssämme, päätöksenteossamme ja siinä, miten kohtaamme toisemme ja kannattajamme. Ilves pyrkii olemaan yhteisö, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja tärkeä – sekä urheilukentällä että sen ulkopuolella

Ilveksen toiminnan perustana on syrjinnän ehdoton vastustaminen kaikissa muodoissaan. Seura edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä kentällä että sen ulkopuolella, varmistaen, että jokainen – pelaajat, henkilökunta ja fanit – kokevat olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi. Meidän kentällämme jokainen ääni kuuluu ja jokainen henkilö on tärkeä, luoden ympäristön, jossa kaikki voivat nauttia urheilun ilosta ilman pelkoa syrjinnästä.

Yhteisöllisyys

Ilveksen kannattajilla, yhteiskumppaneilla ja yhteisöllä, Ilves –perheellä, on keskeinen rooli seuran vastuullisuustyössä. Me tarjoamme alustan yhteistyölle ja kuuntelemme yhteisömme jäsenten mielipiteitä, varmistaen, että dialogi on avointa ja inklusiivista.

Tunnistamme osamme kannattajakulttuurin kehittymisessä. Ilveksen strategiassa on määritetty että haluamme katalysoida kannattajakulttuurin syntymistä. Tavoitteemme on, että Ilveksen kannattajakulttuuri on Euroopan parhaiden seurojen tasolla.

Haluamme aktiivisesti osallistaa kannattajat ja yhteisön seuran kehitykseen, ja pyrimme rakentamaan vastuullisen toimintakulttuurin, joka heijastuu paitsi seurassamme myös ympäröivässä yhteisössä. Tämä yhteistyö ja vuoropuhelu varmistavat, että jokainen Ilves-perheen jäsen tuntee olevansa osa jotakin suurempaa ja tärkeää, yhdessä luoden kestävämmän ja osallistavamman tulevaisuuden.

Junioritoiminta

Ilveksen junioritoiminta on seuran sydämessä, ja olemme seurayhteisönä omistautuneet tarjoamaan nuorille urheilijoille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä sekä pelaajina että yksilöinä. Tuemme Ilveksen juniorityötä taloudellisesti.

Tukemme avulla katetaan laadukas valmennus, ensiluokkaiset olosuhteet ja opetusohjelmat, jotka keskittyvät niin henkiseen kuin fyysiseenkin kehitykseen. Panostamme junioritoimintaan, sillä uskomme, että jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden tavoitella unelmiaan turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Ilves sitoutuu tukemaan nuoria lupauksiaan, sillä he ovat tulevaisuuden tähtiä – kaukalossa ja sen ulkopuolella.

Yli 1
Pelaavaa junioria Ilves ry:llä