Ympäristövastuu

Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset.

Ympäristövastuumme keskittyy päästöjen systemaattiseen vähentämiseen, kiertotalouden parantamiseen sekä vaikuttavuutemme hyödyntämiseen myös ympäristötietoisuuden lisäämisessä.

Kokonaishiilijalanjälkeemme vaikuttaa toimintamme yleisötapahtumaluonne. Rohkaisemalla julkisten kulkuneuvojen käyttämiseen sekä kehittämällä ottelutapahtuman muita järjestelyitä, pystymme merkittävästi vaikuttamaan hiilijalanjälkeemme. Oman toimintamme osalta pystymme pienentämään hiilidioksidipäästöjämme suunnitelmallisella toiminnalla.

Seuran tavoitteena on olla edelläkävijä urheilualalla kestävän kehityksen saralla, näyttäen esimerkkiä ja inspiroiden muita toimijoita omaksumaan vastuullisempia ja kestävämpiä käytäntöjä.

Vähäpäästöisyys

Yksi ympäristövastuumme tavoitteista on olla mahdollisimman vähäpäästöinen urheiluseura. Laskimme hiilijalanjälkemme ensimmäisen kerran liigakaudelta 2021-2022.

Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla Scope 1 ja 2 –päästöjen osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja pyrimme systemaattisesti vähentämään scope 3 –päästöjä suhteessa toiminnan laajuuteen.

Kauden aikainen kokonaishiilijalanjälki Ilveksellä oli kaudella 21-22 762,1 t CO2e, joista suurin osa koostuu katsojien otteluun matkaamisesta. (VANHA)

Nysse-yhteistyö

Kokonaishiilijalanjäljestämme katsojien matkustamisen osuus on noin 68%. Ilves pyrkii kannustamaan katsojia saapumaan ottelutapahtumiin entistä kestävämmillä kulkutavoilla. Esimerkiksi tarjoamalla kaikille katsojille mahdollisuuden kulkea ottelulipulla ilmaiseksi julkisilla kulkuneuvoilla.

Sen lisäksi että uusi kotiluolamme sijaitsee logistisesti helposti saavutettavissa kaupunkimme keskustassa, Ilves-perhe on ottanut uudistukseen vastaan loistavasti. Julkisilla peliin matkustavien osuus oli jo viime kauden lopulla yli 14%.

Kiertotalous

Ilveksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää omaa kiertotalouttaan. Pyrimme innovoimaan uusia tapoja vähentää resurssien käyttöä, lisäämään kierrätettyjen materiaalien osuutta ja kannustamaan sidosryhmiämme kestävämpiin valintoihin.

Ilveksen tavoitteena on tehostaa hankittavan tavaran ja materiaalin määrää ja kierrättää enemmän. Pyrimme käyttämään uudestaan materiaalit, jotka ovat uudestaan käytettävissä.

Myymiemme tuotteiden ja palveluiden osalta ympäristöystävällisyyteen ja kiertotalouteen pyritään panostamaan voimakkaasti. Suosimme tuotteissamme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja paikallista tuotantoa.

Pyrimme eroon pikamuodista ja luomme kestäviä ja ekologisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Sidosryhmien ympäristövaikutukset

Ilves on sitoutunut paitsi omien toimintojensa ympäristövaikutusten parantamiseen, myös kannustamaan kannattajiaan, yhteistyökumppaneitaan ja muita sidosryhmiä ottamaan käyttöön ympäristöystävällisempiä käytäntöjä.

Ilveksen tavoitteena on toimia esimerkkinä ja inspiroida muita urheilualalla toimivia organisaatioita ja niiden sidosryhmiä arvostamaan ja suojelemaan ympäristöä. Tämä tavoite kattaa monenlaisia toimia, kuten kestävien materiaalien käytön, jätteen vähentämisen ja kierrätyksen, hiilijalanjäljen pienentämisen sekä ympäristötietoisuutta lisäävien tapahtumien ja kampanjoiden järjestämisen.

Ilves haluaa käyttää asemaansa urheiluyhteisössä luodakseen positiivista muutosta, mikä osoittaa, että urheilu voi olla voimakas väline vastuullisuuden edistämisessä. llveksen suurin vaikuttavuus ympäristölle tulee sidosryhmien kautta. Tavoitteenamme on hyödyntää asemaamme mahdollisimman tehokkaasti eri sidosryhmien ympäristövastuullisuuden parantamiseksi.