1. Etusivu
  2. Uutinen
  3. Ilves-Hockey Oy:n strategiatyö etenee

Ilves-Hockey Oy:n strategiatyö etenee

Ilves-Hockey Oy hallitus

Uuden Ilveksen visiona vakaa asema välieriä pelaavana seurana

Ilves-Hockey Oy:n strategiatyön primääritavoitteena on saavuttaa taloudellisesti kestävä, vakaa urheilullinen menestys. Rakennusvaihe edellyttää voimakasta kasvua ja on kolmivuotinen.

Urheilullisen menestyksen määrittely

Urheilullisen menestyksen kausittaiseksi minimitasoksi Ilves-Hockey Oy määrittelee Liigan välieräpaikan ja jatkopelit CHL:ssä. Tavoitteena on korkea ja vakaa perustaso kaudesta toiseen.

Urheilullinen menestys edellyttää joukkueeseen tehtävän panostuksen lisäämistä

Urheilullisen tavoitteen saavuttamiseksi on myös taloudellinen panostus joukkueeseen oltava välieräjoukkueiden tasolla, kuten myös pelaajabudjetin.

Kilpailuetua joukkueen koostamiseen tavoitellaan lisäksi Ilves ry:n kanssa tehtävän juniorikehitystyön kautta sekä tämän toiminnan ammattimaisuudella. Panostamalla erityisesti huipputason valmennukseen ja yksilöiden kehittämiseen synnytetään vetovoimaa seuraan. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksella luodaan tarkoituksenmukaiset edellytykset urheilulliselle menestykselle.

Panostukset joukkueeseen edellyttävät lisätuloja

Joukkueeseen tehtävien panostusten on oltava taloudellisesti kestäviä siten, että suurimmaksi osaksi pelaajapalkkioista koostuvat henkilöstökustannukset kasvavat korkeintaan samaa tahtia runkosarjaan kohdistuvan tulobudjetin kanssa. Yhtiön talouden lähtötilanne huomioiden panostukset joukkueeseen on rakennettava asteittain.

Ilman kulurakenteen oleellista muutosta vertailukelpoiselle runkosarjaliikevaihdolle on asetettu alla olevan taulukon mukainen kasvutavoite kausille 17/18, 18/19 ja 19/20. Runkosarjaliikevaihdon kasvutavoitteet perustuvat runkosarjamyynnille asetettuihin yksilöidympiin tavoitteisiin.

Kasvutavoite on kytketty pelaajabudjetin kasvattamissuunnitelmaan taulukon mukaisesti. Tavoitteiden katsotaan mahdollistavan edellä mainittu, urheilullisen menestystavoitteen kanssa suhteessa samalla tasolla oleva satsaus joukkueeseen kaudella 2019/20.

Kausi Runkosarjaliikevaihdon
kasvutavoite
Vertailukelpoinen runkosarjaliikevaihto,
toteuma/tavoite [M€]
Pelaajabudjetin
suunniteltu kasvu
16/17 4.4
17/18 +16 % 5.1 +-0 %
18/19 +18 % 6.0 +25 %
19/20 +10 % 6.6 +15 %

Strategiatyö syvenee loppuvuoden aikana

Strategiatyö jatkuu teemakohtaisten strategisten tavoitteiden toteutussuunnitelmien laadinnalla ja seurannan suunnittelulla. Työ on jaoteltu koko yhtiön toiminnan kattavaan viiteen teemaan – myynti, viestintä, urheilutoiminta, hallinto sekä palveluiden ja tuotteiden laatu ja elämyksellisyys.

Merkittävää myynnin kasvua haetaan erikseen tehtävän myyntistrategian puitteissa uusien kumppanuuksien lisäksi nykyisten kumppanuuksien syventämisestä, lipunmyynnistä ja muista kuluttajatuotteista. Keskeisiä kasvua tukevia elementtejä ovat muun muassa asiakkuudenhallinnan tehokas hyödyntäminen, ajattelun asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyyden edistäminen eri sidosryhmissä sekä palvelutuotteiden sisällön, laadun ja etenkin elämyksellisyyden jatkuva kehittäminen.

Kirkastetut arvot ja missio ohjenuorina strategian toteutuksessa

Strategiatyön osana Ilves-Hockey Oy on tarkentanut perustehtävänsä kuvauksen. Yhtiö näkee missiokseen tarjota positiivisia urheiluviihde-elämyksiä ja voittajuutta.

Ilves-Hockey Oy:n toimintaa kaikilla tasoilla ohjaaviksi arvoiksi yhtiö linjaa, että yrityksessä työskentelevien toiminta on:

– tavoitteellista, menestykseen tähtäävää

– suunnitelmallista, jatkuvasti kehittyvää

– toisia kunnioittavaa, rehtiä

– avointa, läpinäkyvää

Rakennuspolku ja aikataulu

Yhtiön taloudellinen tila ennen vuoden 2017 osakeantia oli kriittinen. Osakeanti on korjannut tilannetta ja mahdollistanut toiminnan jatkamisen. Omistusmuutosta seurasi alkusyksyyn jatkunut hallitustyön, johdon ja toimistohenkilöstön uudelleenjärjestely. Tämän johdosta organisaation työskentely ei ole voinut olla optimaalisen tehokasta käynnissä olevan tili- ja pelikauden tulosta ajatellen.

Lähtötilanne huomioiden kyky taloudellisesti panostaa joukkueeseen on rakennettava asteittain:

Vaihe I (17/18), ”Paikkaus”: Pelaajabudjettia ei oleellisesti kasvateta. Myynnin kasvulla tuotettava tulos käytetään talouden tasapainottamiseen. Urheilullinen tavoite on päästä pelaamaan pudotuspelejä (sijoittuminen kymmenen joukkoon).

Vaihe II (18/19), ”Ylöspäin”: Pelaajabudjetti +25%. Urheilullisena tavoitteena suora pudotuspelipaikka.

Vaihe III (19/20), ”Vakauden alku”: Pelaajabudjetti edelleen +15% lähestyen kärkijoukkueiden tasoa. Tästä kaudesta alkaa tavoite neljän joukkoon sijoittumisesta.

Suunnitelman katsotaan palvelevan täysimääräisesti myös valmistautumista mahdolliseen uuteen areenaympäristöön. Strategiatyö jatkuu em. teemakohtaisten toteutussuunnitelmien laadinnalla. Koko strategiatyön tavoiteaikatauluna on siirtyä strategian toteutus- ja seurantavaiheeseen loppuvuoden aikana.

Yhdessä. Ilves-sydämellä kasvutarinaa rakentamassa.

Uusi Ilves kiittää osakkailta, kumppaneilta ja kannattajilta saamastaan tuesta. Ilves haastaa kaikki mukaan tähän suunnitelmaan.

Ilves-Hockey Oy hallitus

 

Vapauttava avausvoitto kotiyleisön tuella
Kausikortilla myös vierasotteluihin
UUTISET